WORKS

   >   

הם: חברת סטארט אפ בתחום הרפואי המספקת חלופה לבדיקת דם ביתית ובכך להקל על מטופלים שאין ביכולתם להגיע למרפאה בשביל לקבל מרשמי תרופה נחוצים ועוד.
אנחנו: טיפול שותף בחומרי מיתוג המעסיק, אירועי עובדים, ועוד.